Kroužky ve Slaném poskytují předškolní vzdělávání dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí od 3 do 7 let, které nechodí do běžné mateřské školy. Děti v nich získají všechny znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí 1. třídy. Aktivity s dětmi se zaměřují hlavně na rozlišování barev a tvarů, jednoduché počítání, přípravu na psaní a čtení, rozvoj motoriky a pracovních návyků. Tosara také poskytuje rodičům bezplatné poradenství v otázkách vzdělávání a výchovy. Projekt předchází umisťování dětí do základní školy praktické a zvyšuje životní šance dětí.