Podpořené projekty

Beleco, z. s.
Výluka, z. s.
Centrum pro média, ekologii a demokracii, z. s.
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z. s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Punk Film, s.r.o.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – Centrum občanského vzdělávání
Greenpeace Česká republika, z. s.
TJ GROUP s.r.o.
Dead Line Media s.r.o.
Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic
Frank Bold Society, z. s.
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Hub for Change, spolek
České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.
Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.
Česká krajina, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Lékaři bez hranic v ČR
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.
Nadace Forum 2000
Demagog.cz, z.s.
Nadace Open Society Fund Praha
Centrum občanského vzdělávání (Fakulta humanitních studií UK)
České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s.
Dům tří přání, z.ú.
Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.
Rolling - spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
Liga lidských práv
Dům tří přání
Jako doma - Home like, o.p.s.
Social Impact Award
Hnutí Brontosaurus
Český svaz ochránců přírody
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Frank Bold Society
Člověk v tísni
Domov pro seniory v Pyšelích
Spolurádi o.s.
Člověk v tísni
Člověk v tísni
2018
Beleco, z. s.
Výluka, z. s.
Centrum pro média, ekologii a demokracii, z. s.
ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z. s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Punk Film, s.r.o.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – Centrum občanského vzdělávání
Greenpeace Česká republika, z. s.
TJ GROUP s.r.o.
Dead Line Media s.r.o.
Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic
Frank Bold Society, z. s.
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Hub for Change, spolek
České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.
Hnutí Duha – Friends of the Earth Czech Republic
2017
Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.
Česká krajina, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Lékaři bez hranic v ČR
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.
Nadace Forum 2000
Demagog.cz, z.s.
Nadace Open Society Fund Praha
Centrum občanského vzdělávání (Fakulta humanitních studií UK)
České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s.
Dům tří přání, z.ú.
Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.
2016
2015
2014
Rolling - spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
Liga lidských práv
Dům tří přání
Jako doma - Home like, o.p.s.
Social Impact Award
Hnutí Brontosaurus
Český svaz ochránců přírody
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Frank Bold Society
Člověk v tísni
2013
Domov pro seniory v Pyšelích
Spolurádi o.s.
Člověk v tísni
Člověk v tísni