O nadačním fondu

Nadace O

V prosinci roku 2022 byla založená Nadace O, která plynule navazuje na dosavadní činnost Nadačního fondu rodiny Orlických. Dlouhodobým záměrem Nadace O je vytvořit stabilní instituci, která bude opřena o rodinnou tradici a přetrvá generace. Finanční prostředky nadace pocházejí z vlastnictví nemovitosti v centru Prahy.

 

Nadační fond rodiny Orlických

Nadační fond vznikl v roce 2015 a jeho zaměření navazovalo na předchozí filantropickou činnost rodiny. Za dobu své existence nadační fond podpořil celkem 200 projektů neziskových organizací ve výši téměř 23 milionu korun. Hlavním cílem fondu bylo podporovat veřejně prospěšné neziskové organizace, cílící zejména na pozitivní systémové změny ve společnosti. V červenci 2023 nadační fond fúzí s Nadací O zanikl.

Aktuality

Podpořené projekty

Orgány nadačního fondu a dokumenty

Orgány nadačního fondu

  • Správní rada

    Jasmína Orlická | Matěj Orlický | Vojtěch Orlický | Mikoláš Orlický

  • Revizor

    Ing. Darina Bláhová

Dokumenty ke stažení