Projekt se zaměřuje na budování finanční udržitelnosti projektu Demagog.cz prostřednictvím efektivního a profesionálního fundraisingu s cílem trvale udržitelného fungování organizace, které jí umožní nadále ověřovat výroky politiků a seznamovat veřejnosti s tím, kdo mluví pravdu a kdo ne, ověřovat vládní sliby, ale také připravovat nové aktivity a rozvíjet a modernizovat činnost spolku.