Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) sdružuje 28 organizací působících v různých oblastech vzdělávání. Členské organizace SKAV se shodly na základních principech, které ve vzdělávání prosazují (desatero). Tento projekt se zaměřuje na rozpracování těchto principů a jejich zprostředkování jak pedagogické, tak laické veřejnosti. Cílem je srozumitelně vysvětlit, jakou změnu přístupu ve vzdělávání tyto principy představují, aby mohlo docházet k jejich naplňování v praxi.