Českému školství dlouhodobě chybí více než 6 000 učitelů. O tuto kariéru má přitom zájem spousta lidí, kteří nestudovali pedagogiku. Překážkou pro jejich vstup do školství může být i složitý systém doplnění potřebné kvalifikace. Právě pro tyto zájemce spouští organizace Výluka nový projekt Začni učit! Na webu zacniucit.cz bude začátkem léta spuštěn expertní systém – nástroj, který zájemcům o učitelství doporučí, co přesně si mají doplnit za kvalifikaci v závislosti na svém vzdělání a dalších preferencích. Se Začni učit! aktuálně pomáhá Výluce i organizace Česko.Digital, která sdružuje expertní dobrovolníky. Tento projekt je součástí snahy Výluky o podporu začínajících učitelů – od první myšlenky na pedagogickou kariéru po první kroky za katedrou. Více o právě vznikajícím projektu a expertním systému si můžete přečíst na blog.cesko.digital.