Ve středu 13. června 2018 při happeningu před Úřadem vlády ČR předali zástupci Hnutí DUHA Úřadu komplexní balíček propracovaných návrhů, které řeší příčiny plošného hynutí českých lesů a vedou k jejich celkovému ozdravění. Podle desítek lesníků a biologů, kteří spolu s Hnutím DUHA tyto návrhy po několik měsíců připravovali, je nezbytné změnit přístup k lesům tak, aby zahrnoval především environmentální a sociální funkce, nejen produkci dřeva pro rychlý zisk. Balíček obsahuje návrhy konkrétních změn, které je zapotřebí udělat v zákonu o lesích a navazujících vyhláškách, zákonu o myslivosti a zákonu o ochraně přírody a krajiny. Podrobnosti o balíčku opatření včetně možnosti přidat se k výzvě na záchranu českých lesů naleznete na stránkách www.zachranmelesy.cz