Přišlo jaro a s ním divocí koně. V březnu je totiž ochránci přírody slavnostně vypustili do velké ohrady ve středočeských Milovicích. Divocí koně pocházejí z anglického Exmooru, kde žili od nepaměti ve volné přírodě a v Milovicích budou celoročně spásat stepní vegetaci na 40 hektarech. Omezí se tak zarůstání agresivními travinami a náletovými křovinami do sousedící přírodní rezervace a umožní se návrat biologicky cenných suchých trav na uvolněné plochy.

Oblast je vyjímečná zejména rozmanitostí bezobratlých živočichů – přežívá zde řada ohrožených druhů brouků a na české poměry nezvyklé množství rozmanitých denních motýlů. Význam lokality nejlépe ilustruje skutečnost, že někteří z živočichů se na našem území nikde jinde nevyskytují.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]