Nezisková organizace Hnutí Duha spustila začátkem srpna výzvu politikům za ochranu a rozšiřování české divočiny. Jejím cílem je najít cestu k tomu, aby v České republice mohlo vzniknout několik větších území, kde se lidské zásahy omezí na naučné stezky a přístřešky pro turisty. Rozloha volné a nespoutané divoké přírody v současnosti není v ČR větší než polovina plochy hlavního města, přičemž asfaltem a betonem je pokryta část krajiny sedmkrát větší než Praha. Výzva usiluje o to, aby se současné území pro divočinu zvětšilo desetkrát. Hnutí Duha se domnívá, že nejvhodnější oblastí pro rozšiřování divočiny jsou lesy o rozloze minimálně 30 kilometrů čtverečních, které mohou být např. na špatně přístupných místech či v bývalých nebo současných vojenských újezdech. Tato plocha zaručuje, že v prostoru mohou probíhat přírodní procesy. Divočina umožňuje zachovat pestrou, reprezentativní mozaiku lesů typických pro českou krajinu a svobodný život vzácným zvířatům a rostlinám, ochraňuje před suchem a povodněmi, podporuje cestovní ruch i regionální rozvoj a nabízí možnosti pro vzdělávání a výzkum. Rozsáhlý sociologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zjistil, že více divoké přírody v ČR chce téměř polovina obyvatel. Informace o české divočině poskytuje webová stránka: www.ceskadivocina.cz.
Výzvu je možné podepsat (odkaz zde).