V uplynulých měsících proběhl výzkum českých nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii Covid 19.  Český filantropický sektor sehrál během pandemie Covid 19 významnou úlohu. Nástup a průběh pandemie sice přinesl řadu problémů, ale vyvolal zároveň velkou vlnu štědrosti a solidarity. Nasvítil však také nově důležitá filantropická témata, jako je kvalita života seniorů, situace samoživitelů, materiální zázemí rodin s dětmi nebo duševní zdraví. Média připomínala významné dary nadací na výzkum covidu, program rychlých grantů na podporu seniorů a také obrovský růst online darování. České nadace a nadační fondy často slavily úspěchy zejména díky zvýšené flexibilitě – možnosti změnit alokaci finančních prostředků, prodloužit trvání grantů u stávajících podpořených projektů, podpořit zcela nové oblasti a programové směry. Výzkum byl provedený za podpory Nadačního fondu Via Clarita a programu Univerzity Karlovy Progres Q20.

Nejdůležitější data z výzkumu najdete  ZDE