Ukliďme Česko je tradiční dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Organizačně ji zajišťuje Český svaz ochránců přírody a jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V minulém roce proběhlo celkem 3 295 úklidů a do projektu se zapojilo téměř 135 000 dobrovolníků, z toho 86 730 dětí, kteří společně sesbírali 2113 tun odpadků! V České republice se jednotlivci, skupiny, neziskové organizace, obce, školy a kdokoli kdo má zájem může připojit k již registrované akci ve svém okolí, jejichž přehled je možné najít na interaktivní mapě úklidů. Je i možné zorganizovat vlastní úklidovou akci anebo se zapojit do mapování černých skládek prostřednictvím projektu zmapujto.cz.   (foto Šimon Tesař)

Bližší informace najdete na stránkách www.uklidmecesko.cz