Na začátku července 2020 proběhl ve Výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR odborný seminář “Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?”(informace zde). Sdružením Arnika – Centrem pro podporu občanů zde byla prezentována nová studie o příčinách dlouhých povolovacích řízení některých staveb, která vyvrací část tvrzení Hospodářské komory a Ministerstva pro místní rozvoj („Dlouhé povolování výstavby v Česku – data, praxe a nová legislativa“ zde ). Přestože Legislativní rada vlády pustila kontroverzní návrh novely do dalšího projednávání a vláda jej v srpnu schválila, ke kritice nevládních organizací se díky jasnému označení problémů přidávají významné hlasy – Nejvyšší správní soud, Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě nebo Asociace krajů ČR. Zápas o ochranu veřejných zájmů v novém stavebním zákoně teď bude probíhat na půdě Parlamentu a Senátu.