SIA je mezinárodní soutěž pro studenty vysokých či vyšších odborných škol, kteří mají nápad, jak řešit společenské a environmentální problémy podnikatelskou cestou. Vítězné týmy získávají finanční ocenění, odbornou podporu a zázemí v síti Impact Hub.
Díky naší podpoře se rozšířila soutěž o inkubační program SIA, který pomůže vítězným projektům zvýšit úspěšnost v rozjezdu v jejich společensky prospěšném podnikání.
Do programu, který proběhne v průběhu léta, se zapojí vítězné týmy, ke kterým bychom rádi navíc vybrali dvě organizace, které nadační fond podpořil v minulosti.