Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni reaguje na problémy v oblasti mediálního vzdělávání v České republice. Pro vyučující pořádá ve spolupráci s předními odborníky na téma mediální výchovy vzdělávací semináře, workshopy a konference. V knihovně Václava Havla v Praze proběhl ve druhém listopadovém týdnu seminář pro učitele na téma „Role médií ve válečných konfliktech“. V rámci semináře se posluchačům dostalo inspirace, jak s tímto tématem za pomoci dokumentárního filmu pracovat. Zároveň měli možnost si vyzkoušet praktické aktivity použitelné ve výuce, a dozvěděli se rady a návody, jak naučit studenty kriticky analyzovat mediální sdělení a ověřovat jejich důvěryhodnost. Více informací o Mediálním vzdělávání zde