Rekonstrukce státu bude i v novém volebním období hlídat, aby nová vláda a noví poslanci podporovali kroky vedoucí k větší transparentnosti a účelnému nakládání s veřejnými penězi. Na webu Rekonstrukce státu (odkaz zde )  je možné shlédnout dotazník s odpověďmi kandidátů do Sněmovny, jaké kroky proti korupci, plýtvání veřejnými penězi a pro větší otevřenost veřejné správy podporují. V právě skončeném volebním období došlo k přijetí pěti zákonů prosazovaných Rekonstrukcí státu.