V druhé etapě projektu bylo do Milovic přivezeno 8 zubrů evropských a dalších 15 divokých koní, kteří pomohou spásat 120 hektarů nové plochy.
Zvířata tak budou napomáhat udržet stepní charakter lokality a vytvářet přirozené prostředí pro ohrožené druhy motýlů.