Projekt se soustředí na multimediální workshopy pracující s tématy 20. století pro žáky a studenty základních i středních škol. Účastníci se na nich seznamují nejen s historickými reáliemi minulého století, ale jsou vedeni k hlubšímu zamyšlení nad jejich příčinami a následky a také k vcítění se do dilemat lidí konfrontovaných s režimy minulého století. Workshopy využívají prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a pracují se vzpomínkami pamětníků zaznamenanými na portále Paměť národa. Tématy jsou například kolektivizace, občanská práva či cenzura nebo samizdat. Více zde.