Účastníci se na zážitkových workshopech seznamují nejen s historickými událostmi minulého století, ale jsou vedeni k hlubšímu zamyšlení nad jejich příčinami a následky. Mají možnost se vcítit do dilemat lidí, kterým do života zasáhla totalitní moc. Workshopy využívají metod výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a jejich libreta jsou inspirována příběhy pamětníků. Zážitkové workshopy jsou prostřednictvím projektu realizovány v sedmi regionech České republiky.