Lesy jsou součástí české přírody již po tisíce let, nicméně jejich odolnost vůči kalamitám se postupně zhoršuje. Podle údajů Lesů ČR vzniklo na čtyřech kalamitních lesních správách od roku 2015 celkem 4 000 hektarů holin následkem řešení kalamit. Kalamitám i vzniku takových obrovských ploch pokáceného lesa lze předcházet. Projekt prosazuje nutné změny legislativy či certifikaci státních lesů systémem přírodě blízkého hospodaření. Prosazení těchto opatření umožní v budoucnu lépe chránit naše lesy.