Projekt navazuje na realizaci projektu Rekonstrukce českých lesů, kdy vzhledem ke katastrofálnímu stavu lesů organizace prosazuje nutné změny legislativy či certifikaci státních lesů systémem přírodě blízkého hospodaření, které by pomohly předcházet kalamitám zapříčiněným nevhodným hospodařením. Výzvu na záchranu českých lesů naleznete na stránkách www.zachranmelesy.cz.