Greenpeace dlouhodobě usiluje o zachování limitů těžby. Proto sleduje, připomínkuje a informuje o vývoji Státní energetické koncepce a Surovinové politiky. Zároveň seznamuje veřejnost s argumenty, které ukazují na nepotřebnost limity prolomit, přináší příběhy lidí, kterým uhlí změnilo život. Aktivně spolupracuje se spolky a zastupiteli z postižených oblastí, poskytuje jim odbornou, právní, strategickou i mediální podporu.