Greenpeace dlouhodobě sleduje, připomínkuje a informuje o vývoji Státní energetické koncepce a Surovinové politiky. Zároveň seznamuje veřejnost s argumenty ukazujícími nepotřebnost prolomit územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Přináší příběhy lidí, aktivně spolupracuje se spolky a zastupiteli z postižených oblastí, poskytuje jim odbornou, právní, strategickou i mediální podporu.