Elektroodpad neboli odpad z elektroniky a elektrických zařízení patří k nejproblematičtějším složkám odpadů, protože mimo jiné obsahuje řadu toxických látek včetně těžkých kovů a těžko odbouratelných organických látek. I přes zákony hlídající nelegální vývoz těchto odpadů může vysloužilá elektronika skončit tam, kde by neměla – v zařízení neschopném ji bezpečně zlikvidovat anebo třeba v rozvojové zemi na jednom ze šrotišť elektroniky. Z takových míst se nám toxické látky obsažené v elektrošrotu vracejí v podobě výrobků z levných recyklátů obsahujících toxické látky z plastů použitých původně ve staré elektronice.  Projekt to bude demonstrovat výsledky měření toxických látek v hračkách a dalších předmětech.

Foto: Martin Holkznecht