Cílem projektu je proškolení zaměstnanců pečovatelských služeb vzdělávacím programem „Komunikace s osobami trpící Alzheimerovou chorobou“. Vzdělávání je určené zaměstnancům pečovatelských služeb v malých obcích ve třech vybraných krajích tak, aby zaměstnanci byli schopni nemoc včas diagnostikovat, poskytovat kvalitní péči v souladu s nejnovějšími poznatky a přispívat ke zkvalitnění i prodloužení života seniorů.

Foto: archiv APSS