Projekt má za cíl představit české veřejnosti téma praní peněz z ruské nelegální činnosti v České Republice. Projekt vychází z obsáhlých data setů, které jsou pro ČCIŽ dostupné díky jeho členství v mezinárodních novinářských sítích. V rámci projektu budou zveřejňovány články, vysvětlující srozumitelnou formou způsob vstupu financí z Ruska do českého finančního systému, a kdo z těchto operací profituje.