Projekt podporuje základní pilíř programů pro traumatizované děti v Centru pro děti Mezipatro. Jeho cílem je pomoci dětem skrze odborně řízenou kreativitu k tomu, aby překonaly krizovou situaci. Projekt se skládá  ze čtyř propojených částí: skupinových programů (např. dramaterapie, tanečně-pohybová terapie, keramické dílny, arteterapie), dětské aktivizační terapeutické skupiny, individuálního psychologického provázení dítěte a workshopů pro děti, které podporují rozvoj schopností, dovedností a zájmů v době letních prázdnin.