Zima vyžaduje rychlou pomoc lidem na Ukrajině, kterým život ztrpčují stále se opakující dlouhodobé výpadky elektřiny a nefunkční zdroje tepla. Arcidiecézní charita Olomouc ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi dodává na Ukrajinu generátory a mobilní propan-butanová kamna, aby mohly být, byť provizorně, zajištěny alespoň nouzové dodávky elektřiny a tepla pro nejohroženější obyvatele.

Foto: Pavel Langer,  fotoarchiv ACHO