Organizace vznikla za účelem dlouhodobého a systémového zapojování restorativních principů, přístupů a programů do oblasti trestní justice. Restorativní justice vytváří bezpečné prostředí pro nalezení spravedlnosti, zajištění potřeb oběti a převzetí odpovědnosti pachatele. Pro další rozvoj organizace s krátkou historií je důležité vytvoření a stabilizace pozice fundraisera, který bude rozvíjet fundraisingový potenciál organizace a zajistí její finanční stabilitu.