ČČK uskutečňuje velké množství projektů a aktivit, ale nemá personální kapacity na vytváření a publikování obsahu pro sociální sítě. Díky projektu ČČK získá content creatora, který vytvoří jednotnou strategii komunikace ČCK na sociálních sítích, mediaplán, grafický manuál, bude sociální sítě spravovat a vytvářet jejich obsah. Publikovaní na sociálních sítích pomůže promovat práci ČČK a zvýšit zájem širšího publika o jeho aktivity, např. o bezpříspěvkové dárcovství krve, kurzy první pomoci, humanitární aktivity a další.

Foto: archiv ČCE