Zelený kruh sdružuje pětaosmdesát významných ekologických neziskových organizací (Greenpeace, Hnutí Duha, Arnika, Česká společnost ornitologická a další), působících v České republice. Ke klíčovým tématům Zeleného kruhu patří ochrana klimatu a ovzduší. Vytvoření pracovní skupiny, zabývající se problematikou klimatických změn, umožní lepší koordinaci a efektivnější práci členů Zeleného kruhu, formulování srozumitelných cílů i věcnou argumentaci na jejich podporu a především jejich účinnější prosazování.