Zdravá a pestrá krajina je důležitým základem pro zemědělské hospodaření nejen v České republice. Postupující klimatická a jiné krize ukazují, že je potřeba chránit půdu, vodu a biodiverzitu, abychom mohli pěstovat zdravé jídlo. Hnutí DUHA ve spojení s dalšími organizacemi navrhuje důležité změny, které k tomu mohou přispět. Projekt bude představovat změny v dotacích rozdělovaných ve Společné zemědělské politice a možnosti jejich provedení v zemědělské krajině.

Foto: Martin Matěj