Projekt se zaměřuje na dva nejvíce strukturálně znevýhodněné regiony v ČR. To se projevuje i na výsledcích žáků. Podle zjištění České školní inspekce zde dochází ke znevýhodnění žáků až v řádu let. Cílem projektu je metodická podpora lokálních lídrů ve vzdělávání, rozvoj spolupráce a síťování v oblasti zlepšování učení dětí a snižování nerovností napříč Ústeckým a Karlovarským krajem. Odborná podpora, kterou SKAV koordinuje, vznikla na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb místních lídrů realizátorů Místních akčních plánů a ředitelů škol.

Foto: Jiří Coubal