Projektu se podařilo skloubit záchranu ohrožených druhů motýlů v bývalém Vojenském prostoru Milovice s pastvou divokých koní. Po odchodu armády z oblasti počátkem 90. let 20. století začaly unikátní stepní biotopy v Milovicích zarůstat agresivními dřevinami a travinami, které omezily výskyt kvetoucích bylin a na ně vázaných ohrožených druhů motýlů. V lednu 2015 bylo z oblasti Exmooru dovezeno prvních čtrnáct klisen divokých koní (nazývaných také exmoor pony nebo keltský pony), které v březnu doplní ještě hřebec.