UWC (United World Colleges) je mezinárodní hnutí patnácti škol, národních komisí ve více než 130 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa“. Všechny školy UWC přijímají do svých lavic studenty ke studiu posledních dvou ročníků střední školy, aby je připravily ke složení celosvětově uznávané mezinárodní maturity IB (International Baccalauréate). Škola UWC Mostar je první školou UWC, která má výslovný cíl přispět k uklidnění situace a usmíření etnických skupin v rozdělené zemi. Bosna a Herzegovina je totiž zemí striktně etnicky rozdělenou na Srby, Chorvaty a Bosňáky. Škola UWC Mostar je jedinou školou v celé zemi, kde studují studenti všech tří etnických skupin společně s dalšími evropskými i mimoevropskými studenty.