Centrum pro demokratické učení, o. p. s. metodicky podporuje školy v práci se žákovskými parlamenty. Motivuje děti a učitele k formování odvážných a současně odpovědných postojů, čímž přispívá k posílení české demokracie. Školy, které své žáky do činnosti školních parlamentů zapojují, se stávají součástí sítě Škol pro demokracii. Projekt je určen na rozvoj vnitřních kapacit CEDU. Umožní například zvýšit počet odborných lektorů, kteří školám se zaváděním a správou parlamentů pomáhají.