Projekt má za cíl rozšířit podvědomí veřejnosti o tom, co děti dokáží, když jim ukážeme, jak přijímat odpovědnost, a když jim k tomu škola dá příležitost. Projekt se zaměřuje také na zjišťování stavu již existujících žákovských parlamentů a zvyšování efektivity parlamentů – nejrozšířenějšího nástroje občanského vzdělávání v ČR.