Projekt Sinopsis informuje českou a světovou veřejnost o aktuálním dění v ČLR, včetně iniciativ komunistické strany Číny k prosazení svého vlivu v bilaterálních vztazích s dalšími zeměmi i v globálním měřítku. Sinopsis se snaží zprostředkovat relevantní informace a analýzy pro širší veřejnost cestou úzké spolupráce s mezinárodní odbornou komunitou a s domácími médii. Cílem je informovat veřejný diskurz v zájmu formulace racionální a důstojné zahraniční politiky. Projekt podpoří zajištění vybavení nové kanceláře organizace pro její fyzickou a kybernetickou bezpečnosti.

(foto autor John Schnobrich)