Projekt se zaměřuje na stabilizaci mladé neziskové organizace, která poskytuje zájemcům o pedagogickou kariéru autentickou zkušenost se školou a buduje komunitu začínajících učitelů. Cílem je další profesionalizace, stabilizace strategie organizace, rozvoj projektů a zajištění trvalé udržitelnosti. Díky tomu bude Výluka moci i nadále a s větším dopadem dostávat do školství motivované učitele a pomáhat těm začínajícím.