Statek Vlčkovice je malá organizace na Benešovsku, která se věnuje podpoře ohrožených dětí a snaží se o jejich začlenění do běžného života. V rámci rozšíření oblasti působení, která zapadá do konceptu komplexní podpory rodin s dětmi, rozjíždí organizace nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které bude zajišťovat aktivity pro bezpečné trávení volného času a eliminaci rizikového chování.