Iniciativa Rekonstrukce státu je společným projektem nevládních organizací, občanů, odborníků a dalších partnerů, jehož cílem je prosazení devíti protikorupčních zákonů. V roce 2016 pokračuje v dosavadní práci – v komentování a prosazování zbývajících zákonů; v monitoringu hlasování a dalších aktivit politiků i politických stran.