Rekonstrukce státu je společný projekt dvacítky nevládních organizací, společensky odpovědných firem, občanů a politiků s cílem prosadit 9 klíčových protikorupčních zákonů. Finanční dar podpořil činnost expertních pracovních skupin k vybraným zákonům, přípravu materiálů, organizaci a účast na kulatých stolech a dalších odborných akcích.