Platforma Rekonstrukce státu se dlouhodobě zabývá prosazováním protikorupčních a transparentních zákonů, vedoucích k omezování korupce v České republice. Součástí projektu je i výzva Mantinely demokracie, která poukazuje na zásady, které by měla odpovědná vláda dodržovat. Důležitou součástí projektu je watchdog přijatých zákonů, jejich zavádění do praxe a obrana před snahami o jejich oslabení či zrušení, a nová protikorupční témata.