Lesy v České republice jsou ohroženy klimatickou změnou, ale také špatným hospodařením. Projekt prosazuje nutné změny legislativy či certifikaci státních lesů systémem přírodě blízkého hospodaření, které by pomohly předcházet kalamitám zapříčiněným nevhodným hospodařením a celkově zlepšovat stav českých lesů.

Průvodní foto je z holiny na Severní Moravě (okolí Solné hory). Důsledek v minulosti nevhodně vysázeného smrku na jeho nepůvodních stanovištích, kde je nyní plošně těžen ve jménu ochranných opatření proti množení kůrovce, který oslabené smrky napadá.