Sborník shrnuje dosavadní činnost projektu Sinopsis v podobě systematické prezentace vybraných textů v češtině a angličtině. Tyto texty, jinak rozeseté po nejrůznějších médiích a odborných publikacích, podávají ve svém celku přehled dosavadních česko-čínských vztahů od roku 2013 do současnosti. Věnují se rovněž popisu a analýze současného politického zřízení v ČLR a implikacím, jež z něho plynou pro vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi, ale i pro širší otázku geopolitických dopadů mocenského růstu ČLR na současné uspořádání mezinárodních vztahů.