Vizí organizace je díky přístupu ke kvalitní mobilní specializované paliativní péči umožnit každému člověku, pokud je to jeho přání, strávit poslední dny svého života doma. Přístup k paliativní péči je v ČR stále spíše otázkou štěstí a bydliště v regionu, kde je dostupná. Projekt reaguje na nedostatek kvalitních služeb a kompetentních a kvalifikovaných lídrů v této oblasti, kteří by infrastrukturu služeb reálně zpřístupnili každému potřebnému. Zkušenosti členů Fóra mobilních hospiců tak pomohou dalším vznikajícím mobilním hospicům.