Ke klíčovým tématům Zeleného kruhu patří tradičně ochrana životního prostředí a klimatu a snaha o jejich zákonné zakotvení. Ekologické organizace mohou prostřednictvím Zeleného kruhu vyvolávat společná jednání s klíčovými politiky, podávat připomínky, řešit konflikty, sledovat a hodnotit ekologickou politiku vlády či hlasování parlamentu. Projekt umožní tuto práci vykonávat na dostatečné úrovni. Cílem projektu je prosazovat společné konkrétní návrhy opatření k řešení klimatické a ekologické krize jednáním s politiky a experty politických stran před volbami i po nich.