Organizace prosazuje schválení novely zákona, která jasně definuje kvalitní péči o národní parky, ochranu nerušeného vývoje přírody na převážné většině území a režim jednotlivých zón, který nepřipustí poškozování přírody nadměrnou zástavbou.