Organizace vytvořila síť aktivních lidí, kteří se na více než 50 místech starají o veřejná piána, šachové stolky nebo budují nová kulturní jádra. Ve spolupráci s organizací Ashoka připraví Piána na ulici pilotní víkendové setkání aktivních lidí v Ústeckém regionu. Cílem je propojit a vzájemně inspirovat sociální a kulturní inovátory. Poskytnout jim prostor pro získání nových nápadů, znalostí a zkušeností.