Projekt se zabývá systematickým výzkumem finančních toků z trestné činnosti, které využívají subjekty registrované v České republice a české finanční instituce. Výstupem projektu bude série publikací na webu investigace.cz a v partnerských médiích o konkrétních subjektech zapojených v praní špinavých peněz v ČR.