Spolek učí mediální gramotnost, podporuje vzdělávání a rozvíjí kritické myšlení. Soustředí se především na fakenews a dezinformační a manipulační techniky. Daný problém řeší prostřednictvím speciálních her kombinujících prvky únikových a deskových her, jejichž prostřednictvím se žáci a studenti učí, jak reagovat na dezinformace. V rámci projektu vznikne zázemí pro činnost celé organizace, které přispěje k její další stabilizaci a rozvoji.